Najnowszy ranking i rating największych biur podróży w Polsce

Napisane przez w 3-11-2013 w Starsze wpisy

Najnowszy ranking i rating największych biur podróży w Polsce

Portal turystyczny Turystyka.rp.pl opublikował dziś kolejne, aktualne wydanie rankingu / ratingu 25 największych biur podróży w Polsce, oparte na zasadach, które są powszechnie stosowane przez znaczące międzynarodowe agencje ratingowe, oceniające sytuację ekonomiczną państw oraz przedsiębiorstw. Jego autorem jest ekspert branżowy Andrzej Betlej i zespół firmy analitycznej TravelData. Najlepsze oceny uzyskały biura średniej wielkości, takie jak Logos Tour, Logos Travel czy CT Poland, zajmujące się organizowaniem wycieczek w egzotyczne miejsca, a nie turystyką masową, która obciążona jest największym ryzykiem. Z kolei najlepiej notowani „nowicjusze” to CT Poland, Almatur Polska, Almatur Katowice i Funclub.

Ratingowe oceny poszczególnych biur podróży oparte zostały na sprawozdaniach składanych przez nie co roku do Krajowego Rejestru Sądowego oraz weryfikowalnych informacjach, takich jak np. wysokość ich gwarancji ubezpieczeniowych.

Jak podkreśla Andrzej Betlej, najnowsze, piąte już wydanie ratingów zostało znacznie udoskonalone pod względem merytorycznym i technicznym (o poprzednich edycjach nasz portal turystyczny pisał np. tu). Oto najważniejsze zmiany:

1. W ocenianiu touroperatorów pod uwagę wzięto wysokość ich gwarancji w stosunku do obrotów – im większa procentowo jest gwarancja, tym lepsze zabezpieczenie turystów na wypadek upadłości biura. Ponadto uwzględniono datę odnawiania umowy gwarancyjnej – klientów dokonujących rezerwacji przed nią chroni gwarancja stara, a tych, którzy rezerwują po niej – już gwarancja nowa.

2. Z zestawienia usunięte zostały cztery firmy, które w zeszłym roku zakończyły działalność lub zgłosiły niewypłacalność. W ich miejsce dodano dziewięć nowych biur średniej wielkości. Tym samym lista obejmuje teraz 25 największych pod względem obrotów touroperatorów na polskim rynku.

3. Najnowsza tabela ratingów, dostępna pod tym adresem, jest aktywna – oznacza to, że można sortować umieszczone w niej dane i informacje według różnych kryteriów, a także – klikając na nazwy biur podróży – przenieść się do specjalnego serwisu ze szczegółowymi zestawieniami wskaźników, danych i opisów, które były podstawą do przygotowania ratingów (każdy podmiot ma tam swoją stronę z licznymi informacjami ekonomicznymi).

Korekty metodologii zaostrzyły nieco ogólne kryteria oceny, co spowodowało niewielkie obniżki ratingów u niektórych touroperatorów, zwłaszcza tych wykazujących w ostatnich dwóch latach wysoką dynamikę wzrostu. Nie są to jednak zmiany duże i czasem większy wpływ na nie mają inne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

Najwyższą ocenę jaką można otrzymać w ratingu są litery AAA, które oznaczają „ekstremalną wiarygodność”. Takiej nie dostało żadne biuro, ale większość jest oceniona jako wiarygodne, co oznacza, że ich stabilności nie zagraża niebezpieczeństwo. Rubryka „prognozy” pokazuje natomiast, jak może zmienić się ocena danego podmiotu w najbliższej przyszłości. „Rating tym lepiej pokazuje wiarygodność danego biura, im bardziej jest ono transparentne, czyli im częściej dostarcza wiarygodnych i ważnych informacji na swój temat. Niestety, z transparentnością niektórych touroperatorów nie jest najlepiej. Są nawet firmy, które w ogóle nie składają raportów rocznych do KRS. To powinien być sygnał alarmowy dla ich klientów, bo jeśli firma nic nie mówi o stanie swoich finansów, to prawdopodobnie ukrywa coś wstydliwego lub wręcz kompromitującego” – podkreśla Andrzej Betlej.

Jeśli chodzi o najważniejsze zmiany w pozycji touroperatorów w porównaniu z ubiegłym rokiem pod względem obrotów, z grona liderów wypadły Ecco Holiday i Oasis Tours, słabszy wynik zanotował też Neckermann. Awansował natomiast Wezyr Holidays, a TUI Poland umocniło swoją pozycję drugiego po Itace biura w kraju. Dużym wydarzeniem było przejęcie przez niemiecki koncern Rewe czeskiego holdingu Exim Tours, do którego należy polski Exim Tours. Warto też podkreślić dynamiczny rozwój stosunkowo niedużych biur działających na rynku zaledwie 5-6 lat – Grecosa i 7islands. Stabilnie rozwija się Itaka, ale – jak twierdzi Betlej – jest ona już tak duża, że trudniej jej wykazywać spektakularne wzrosty.

rating

legenda

// źródło: turystyka.rp.pl

2 Komentarzy

 1. Komentarze pana Betleja dotyczące ratingu kilku biur:

  Alfa Star – rating tego biura został obniżony na skutek kumulacji niekorzystnych czynników, z których najważniejszym jest dużą koncentrację działalności biura na jednym kierunku, Egipcie, który targany jest ciągle niepokojami społecznymi. Do tego dochodzi ostra konkurencja ze strony innych polskich touroperatorów w Egipcie, co powoduje sprzedawanie wyjazdów w last minute po bardzo niskich cenach.

  Ecco Holiday – biuro przejęło w 2012 roku trzy spółki tego samego właściciela (SKOK-i), w tym Ecco Travel, co zdecydowanie poprawiło jego sytuację kapitałową. Zarazem rezygnując z części czarterów na rzecz samolotowych połączeń rejsowych touroperator zmniejszył ryzyko swej działalności. Ma też najwyższą w zestawieniu relację gwarancji do przychodów, a klienci biura są chronieni dodatkowym ubezpieczeniem, zapewniającym im w razie bankructwa Ecco Holiday zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni.

  Exim Tours – obecne biuro funkcjonujące jako spółka akcyjna przejęło w sierpniu 2011 działalność prowadzoną wcześniej przez Exim Tours Sp. z o.o. W maju 2012 ogłoszono przejęcie jego właściciela (czeski Exim) przez niemiecki koncern Rewe (z datą wsteczną 1 stycznia 2012). Niestety, niekompletne dane z działalności w pierwszych 8 miesiącach 2011 nie pozwalają na ustalenie ratingu i perspektywy.

  Grecos Holiday – rating biura uległ niewielkiej poprawie, na co wpływ ma bardzo dobra koniunktura na wyjazdy do Grecji, a kierunek ten jest podstawowym w działalności tego touroperatora. Duże prawdopodobieństwo poprawy ratingu za 2012 rok powoduje, że jego perspektywa jest pozytywna.

  GTI Travel – biuro jest podmiotem zależnym od Kayi Group i korzysta z jej finansowego i biznesowego wsparcia W sierpniu 2012 zostało ono dokapitalizowane kwotą 5,25 mln złotych, co nie spowodowało jednak poprawy ratingu, ponieważ straty z lat 2009 – 2010 były w stosunku do tej kwoty zbyt wysokie.

  Itaka – ostatnio ten touroperator oceniany był razem ze swoją spółką córką, powiązaną personalnie (te same osoby są ich właścicielami i zasiadają w obu zarządach), Santiago. Santiago kontraktuje miejsca w samolotach czarterowych na rzecz Itaki. Jednak dla czystości sytuacji zrezygnowaliśmy z tego zabiegu, obecny rating bazuje na danych finansowych samej Itaki. W związku z tym rating tego touroperatora zmienił się z A na BBB. Perspektywa pozostała stabilna ze względu na brak istotniejszych czynników mogących podważyć bardzo silną pozycję biznesową i dużą konkurencyjność spółki.

  Neckermann Polska – biuro o wyjątkowo dużym funduszu własnym, zapewniającym dużą stabilność, ubiegły rok obrotowy 2011/2012 zakończyło ze stratą. Stąd prawdopodobieństwo obniżki kolejnego ratingu wyrażone w perspektywie negatywnej.

  Rainbow Tours – rating biura uległ niewielkiemu obniżeniu ze względu na dużą dynamikę wzrostu i wpływ nowej metodologii sygnalizowany na wstępie.

  TUI Poland – rating biura uległ niewielkiemu obniżeniu z tych samych powodów co w Rainbow Tours. Krótkoterminowa perspektywa jest pozytywna, a o późniejszej przesądzi zapewne skuteczność konsekwentnego przenoszenia sprzedaży imprez turystycznych do Internetu.

  Wezyr Holiday – biuro należące do dużej tureckiej grupy OTI Holding, działa przy jej wsparciu finansowym i biznesowym. Wezyr w 2011 i 2012 znacząco poprawił wyniki finansowe, a skala poprawy wskazuje na nieodległą perspektywę poprawy ratingu dzięki czemu biuro ma perspektywę pozytywną.

 2. Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, który obchodzi właśnie 40-lecie istnienia, opublikował raport omawiający sytuację biur podróży w Polsce w 2012 roku. Jaka była i jest ich kondycja?

  Autorzy opracowania w pierwszej kolejności podkreślają istniejącą wyraźną korelację pomiędzy kondycją branży turystycznej a tzw. kryzysem gospodarczym. Raport pokazał, że w ciągu ostatnich lat, aż do 2008 roku łączne przychody biur podróży systematycznie rosły osiągając szczytową wartość równą 8,8 mld zł.

  Wraz z rozpoczęciem recesji na globalnych rynkach w 2009 roku, kryzys nie ominął również sektora usług turystycznych. Spowodowało to spadek łączonych przychodów polskich biur do 7 mld zł w 2010 roku (spadek o ok. 20,5 proc.). W tym samym czasie roczne obroty 101 największych biur podróży, które pozostały na rynku, wyniosły o ponad 2 mld zł mniej w porównaniu do 2008 roku.

  W raporcie Instytutu Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji zostały zamieszczone również wstępne szacunki i dane finansowe branży za 2012 rok. Według nich w tym czasie działające w Polsce biura podróży sprzedały 1,86 mln wyjazdów zagranicznych, w tym około 1,5 mln wyjazdów w pełni zorganizowanych. Oznacza to wzrost o odpowiednio 20,1 proc. i 12,7 proc. Jak wynika z raportu, mimo wielu zawirowań na rynku, należy spodziewać się, że popyt na usługi biur podróży obejmujące zagraniczne wycieczki będzie prawdopodobnie nadal rósł.

  Jak pokazuje powyższe zestawienie za 2011 rok, ranking liderów w porównaniu do analogicznego podsumowania z 2010 roku prawie się nie zmienił. Zajmującym ponownie pierwsze miejsce organizatorem turystycznym jest Itaka, której jako jedynej udało się przekroczyć obrotami granicę miliarda złotych. Na kolejnych pozycjach w pierwszej piątce znajdują się TUI, Rainbow Tours, Neckerman oraz Alfa Star.

  Według stanu na dzień 18 stycznia 2013 roku w rejestrze znajdowały się 3412 biura. Najwięcej podmiotów działa na terenie województwa mazowieckiego (684), co stanowi 20,3 proc. spośród wszystkich, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności. Drugie pod względem liczby podmiotów turystycznych, województwo śląskie, ma 438 podmiotów – 12,8 proc. ogółu. Kolejne miejsca zajęły województwa: małopolskie (456; 13,4 proc.) i dolnośląskie (289; 8,5 proc.).

  Co ważne równo trzy czwarte wszystkich działających podmiotów turystycznych funkcjonuje na polskim rynku powyżej 3 lat. Ponad 45 proc. biur podróży wybrało zakres działalności obejmujący Polskę i kraje europejskie. Jeśli chodzi o układ własnościowy w 2012 roku 72,7 proc. wszystkich biur podróży należało do osób fizycznych, 17,0 proc. to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 3,2 proc. należy do spółek jawnych, 2,7 proc. do stowarzyszeń, a 4,4 proc. biur należy do innych właścicieli.

  W przygotowanym przez Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji dokumencie znajdują się również informacje dotyczące, medialnych swojego czasu, kwestii zabezpieczeń finansowych biur podróży. Jest to prawny obowiązek wynikający z zapisów ustawy o usługach turystycznych i aktów wykonawczych. Mechanizm ten ma służyć zagwarantowaniu odpowiednich środków w razie wypadku, gdy organizator wyjazdu wobec nieprzewidzianych kłopotów i wbrew zobowiązaniom ma problem z pokryciem odpowiednich wydatków oraz zwrot wpłat wniesionych przez klientów. W chwili obecnej blisko 88,7 proc. biur wybiera gwarancje ubezpieczeniowe, co stanowi 9 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Następnie prawie w równym stopniu decydują się one na gwarancje bankowe (5 proc.) oraz ubezpieczenie na rzecz klienta (4,8 proc.).

  Jak wynika z raportu w świetle powyższych danych, warto zwrócić uwagę, że statystycznie tylko co piąty Polak jadąc za granicę, korzysta z usług organizatorów imprez turystycznych. Ponadto 2012 rok był okresem upadłości niektórych biur podróży. Oprócz tego rynek nie jest jeszcze uporządkowany, choć coraz częściej pojawiają się wyspecjalizowane biura turystyki przyjazdowej i wyjazdowej. Patrząc jednak na branżę z perspektywy kilkunastu ostatnich lat jej kondycja nie jest zła i ma jeszcze dużą przestrzeń do rozwoju.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Przeczytaj poprzedni wpis:
Laos stawia na turystykę
Laos stawia na turystykę

Laos, komunistyczny kraj na Półwyspie Indochińskim w Azji Południowo-Wschodniej, do 1989 roku, kiedy odwiedziło go zaledwie 30 tys. gości z...

Zamknij